strona główna/
Katedra
Katedra
Dydaktyka
Dydaktyka
Nauka
Nauka
Mechanics and Mechanical Engineering
Mechanics and Mechanical Engineering
Linki
Linki


Politechnika Łódzka
Wydział Mechaniczny
Mapa Kampusu
dr hab. inż. Krzysztof Marynowski, prof PŁ

Curriculum Vitae

Name:                     

Krzysztof Marynowski

DOB:  

13 August 1950

POB

Pabianice

Nationality:

Polish

Present appointment:

Professor in Dynamics

Address:  

Technical University of Lodz, Division of Dynamics,

ul. Stefanowskiego 1/15, 90-924 Lodz, Poland

Telephone/Fax:      

+4842-6312334, 6365646

E-mail/http:

kmarynow@p.lodz.pl www.kdm.p.lodz.pl

 

Books:

-->> in English

 • Krzysztof Marynowski.: Dynamics of the Axially Moving Orthotropic Web, SpringerVerlag 2008, the book’s web page: http://www.springer.com/978-3-540-78988-8

 • Krzysztof  Marynowski, Andrze Stefański, Jerzy Wojewoda, Bogdan Jagiełło, Dynamice and Control. Experimental Laboratory, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź  2006.

-->> in Pollish

 •  Laboratorium Drgań Mechanicznych. Praca zbiorowa pod redakcją. Krzysztofa Marynowskiego: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź  2002,

 •  Krzysztof  Marynowski.: Dynamika przesuwającej się osiowo ortotropowej wstęgi. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej 846, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2000.

Papers in Referred Journals: 

 • •Krzysztof Marynowski; Axially moving microscale panel model based on modified couple stress theory. Journal of Nanomechanics and Micromechanic ASCE, 2014, 10.1061/(ASCE)NM.2153-5477.0000071, A4014002.

 • Krzysztof Marynowski, Juliusz Grabski; Dynamic analysis of an axially moving plate subjected to thermal loading, Mechanics Research Communications 2013, 51, 67–71.

 • Krzysztof Marynowski, Tomasz Kapitaniak. Dynamics of axially moving continua (review). International Journal of Mechanical Science 2014, 81, 26 – 41.

 • Krzysztof Marynowski; Dynamic analysis of an axially moving sandwich beam with viscoelastic core, Composite Structures, 2012, 94, 2931-2936.

 • Cedrowska Agnieszka, Krzysztof Marynowski; Dynamic behaviour of an axially moving wide web, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2012, 50(4), 903-911.

 • Krzysztof Marynowski; Free vibration analysis of the axially moving Levy-type viscoelastic plate, European Journal of Mechanics A/Solids, 29, 2010, 879-886.

 • Krzysztof Marynowski; Non-linear vibrations of the axially moving paper web, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Vol. 46 (3), 2008, 565 – 580.

 • Krzysztof Marynowski, Tomasz Kapitaniak; Zener internal damping in modeling of axially moving viscoelastic beam with time-dependent tension; International Journal of Non-Linear Mechanics Vol.42 (1), 2007, 118 - 131.

 • Włodzimierz Szewczyk, Krzysztof Marynowski, Wiktorian Tarnawski: The analysis of Young’s  modulus distribution in paper plane, Fibers & Textiles in Eastern Europe, 58, 2006, 91 – 94.

 • Krzysztof Marynowski; Two-dimensional rheological element in modeling of axially moving viscoelastic web, European Journal of Mechanicx A/Solids, 25, 2006, 729 – 744.

 • Krzysztof Marynowski, Zbigniew Kołakowski; Dynamic stability of an axially moving sandwich composite web. Mechanics and Mechanical Engineering; Vol. 7(1), 2004, 53 - 67.

 • Krzysztof Marynowski: Non-linear Vibration of an Axially Moving Viscoelastic Web with Time-Dependent tension, Chaos, Solitions and Fractals, Vol. 21(2), 2004, 481 - 490.

 • Krzysztof Marynowski, Zbigniew Kołakowski; Dynamic behaviour of an axially moving multi-layered web. Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Vol. 41(2), 2003, 323 – 340.

 • Krzysztof Marynowski, Zbigniew Kołakowski; Non-linear flexural and torsional vibrations of axially moving orthotropic web; Engineering Transactions; Vol. 50(4), 2002, 221 – 231

 • Krzysztof Marynowski, Tomasz Kapitaniak; Kelvin-Voigt versus Burgers internal damping in modeling of axially moving viscoelastic web; International Journal of Non-Linear Mechanics Vol.37(7), 2002, 1147 - 1161.

 • Krzysztof Marynowski; Non-linear dynamic analysis of an axially moving viscoelastic beam; Journal of Theoretical and Applied Mechanics; Vol. 40(2), 2002, 465 - 482.

 • Krzysztof Marynowski; Internal damping effect on the dynamic stability of axially moving  web model; Mechanics and Mechanical Engineering; Vol. 4(2), 2000, 291 - 296.

 • Krzysztof Marynowski, Non-linear vibrations of axially moving orthotropic web, Journal of Mechanics and Mechanical Engineering, 1999, 3(2), 135- 145.

 • Krzysztof Marynowski, Supercritical stability and bifurcations in axially moving web. Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 1999, 37(2), 335 - 347.

 • Krzysztof Marynowski, Zbigniew Kołakowski, Dynamic behaviour of an axially moving thin orthotropic plate. Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 1999, 36(1), 109 – 128.

 • Krzysztof Czołczyński, Tomasz Kapitaniak, Krzysztof Marynowski. Stiffness and damping coefficients of air rings with a chamber feeding system. Journal of Engineering Tribology, Proc. of the Insitution of  Mechanical Engineers, Part J,  212, 1998, 131 - 143.

 • Krzysztof Czołczyński, Tomasz Kapitaniak, Krzysztof Marynowski; Stability of rotors supported in gas bearings with bushes mounted in air rings. Wear, 1996, 199, 100 – 112.

 • Krzysztof Czołczyński, Krzysztof Marynowski; Stability of symmetrical rotor supported in flexibly mounted, self- acting gas journal bearings. Wear, 1996, 194, 190 - 197.

 • Krzysztof Marynowski, Piotr Wodziński, Screens with spatial sieve motion. Powder Handling and Processing, 1995, 7(2), 143 - 150.

 • Krzysztof Marynowski, Krzysztof Czołczyński, Tomasz Kapitaniak, Instabilities of the visco-elastic rotor subjected to a follower force. Journal of Sound and Vibration, 1995, 180(2), 362 – 367.

 • Krzysztof Marynowski, Krzysztof Czołczyński, Sub- and supercritical Hopf bifurcation in a rotor subjected to a follower force. Nonlinear Science, 1994, B Vol.7, 277 - 285.

 • Krzysztof Czołczyński, Krzysztof Marynowski, Instabilities of the elastically supported Laval rotor subjected to a longitudinal force. Journal of Sound and Vibrations, 1992, 154(2), 281 - 288.

Papers in Polish Referred Journals (from 2000):

 • Krzysztof Marynowski; Free vibration analysis of axially moving viscoelastic plate, Machine Dynamics Problems, 33 (1), 2009, 101 – 103

 • Agnieszka Cedrowska, Krzysztof Marynowski, Radosław Mania; Badania dynamiczne trójwarstwowej tektury falistej, Przegląd Papierniczy 2, 2009,
  87– 90.

 • Włodzimierz Szewczyk, Krzysztof Marynowski, Krzysztof Głowacki; Doświadczalna metoda identyfikacji reologicznego modelu papieru, Przegląd Papierniczy 3, 2008, 157.– 160.

 • Włodzimierz Szewczyk, Krzysztof Marynowski;: Nowa metoda wyznaczania wskaźnika BCT pudeł z tektury falistej,  Opakowanie, 7, 2007, 44 – 48.

 • Mirosława Łęcka, Radosław Mania, Krzysztof Marynowski; Nowa metoda wyznaczania odporności na zgniatanie krawędziowe tektury falistej. Przegląd Papierniczy 4, 2006, 207 – 210.

 • Mirosława Łęcka, Radosław Mania, Krzysztof Marynowski; Nowa metoda wyznaczania wytrzymałości na ściskanie pudeł z tektury falistej. Przegląd Papierniczy 3, 2006, 150 – 153.

 • Włodzimierz Szewczyk, Krzysztof Marynowski, Wiktorian Tarnawski: Wyznaczanie modułu Younga papieru w próbie jednokierunkowego rozciągania. Przegląd Papierniczy 1, 2006, 47 – 51.

 • Janusz Krodkiewski, Krzysztof Marynowski, Janusz Wawrzecki: Powstanie i działalność Łódzkiej Szkoły Dynamiki Maszyn Wirnikowych oraz jej rozwój w Technical University of Melbourne, 40 lat Katedry Dynamiki Maszyn, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2004, 13 – 17.

Conference Papers (from 2000):

 • Krzysztof Marynowski: Dynamic analysis of an axially moving micro-scale composite panel including thermal effects, 11-th International Conference on Vibration Problems, Lisbon, Portugal, 9–12 September 2013. Book of Abstracts, p. 86.

 • Krzysztof Marynowski, Non-linear vibrations of axially moving paper web, Conference Proceedings of Euromech Colloquium 498 Nonlinear Dynamics of Composite and Smart Structures, Kazimierz Dolny 21 – 24. 05. 2008, str. 242 - 248

 • Krzysztof Marynowski.: Critical speeds of  an axially moving paper web;
  9th Conference on Dynamical Systems – Theory and Applications,
  Łódź, 17-20.12.2007, str 313-320.

 • Krzysztof Marynowski; Przemieszczenia poruszającej się osiowo wstęgi papierniczej w stanach równowagi, Streszczenia referatów I Kongresu Mechaniki Polskiej, Red. J. Kubik, W. Kurnik, W.K. Nowacki, Warszawa 2007, s. 38, także na CD-ROM – teksty referatów.

 • Krzysztof Marynowski;, Włodzimierz Szewczyk: Identification of the Poynting-Thompson rheological model of paper; Materiały XV Polsko-Ukraińsko-Litewskiego Seminarium "Theoretical Foundations of Civil Engineering", Warszawa  5‘2007, s. 473–478.

 • Zbigniew Kołakowski, Radosław Mania, Krzysztof Marynowski; Mirosława Łęcka, New closed forecasting method of the ECT and BCT indexes of papermaking products; Materiały XIV Polsko-Ukraińsko-Litewskiego Seminarium "Theoretical Foundations of Civil Engineering", Warszawa – Wilno 6 ‘2006, s. 131–138.

 • Krzysztof Marynowski.: Stability analysis of axially moving web by using two-dimensional rheological model; 8th Conference on Dynamical Systems – Theory and Applications, Łódź, 12-15.12.2005, str 361  -370.

 • Krzysztof Marynowski; Zener versus Kelvin-Voigt internal damping in modeling of an axially moving viscoelastic beam; Materiały XIII Polsko-Ukraińskiego Seminarium "Theoretical Foundations of Civil Engineering", Warszawa 6 ‘2005, s. 353 – 358.


 
Katedra Dynamiki Maszyn  90-924 Łódź, ul. Stefanowskiego 1/15, Budynek A 22
Tel. (48) (42) 631 22 31,  Fax (48) (42) 636 56 46